• Hiểu về răng khôn
    Hiểu về răng khôn
    Răng khôn là răng gì? Tên chuyên môn của răng khôn là răng số 8 hay răng hàm số 3, nằm ở vị trí trong cùng trên hàm răng vĩnh viễn, là răng mọc cuối cùng, khoảng từ 17-25 tuổi.Có nên nhổ tất cả răng khôn để tránh các rắc rối do nó...
    Xem Thêm >>